Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 5
Nhật thực
 
(của chị Lan)
Hình như người ta xôn xao nhiều
về hai phút ấy
hai phút
khi trăng thâm u
che mặt trời giữa ngọ
 
Hình như người ta xôn xao rất nhiều
hoang mang như chim như thú
về hai phút
một trăm hai mươi giây
một thoáng hiện kiếp người
hai phút
đêm siết vòng tay
ôm chặt ngày hệ luỵ
 
Nhưng chẳng ai nói chi
khi bóng anh ngang nhiên
đổ xuống đây
đổ xuống đời tôi
rất tối
không hai phút
mà một đời
nhật thực!
 
tháng chín 99

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021