Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 5
Thơ trong ngày
 

Sáng

Màng trinh da trời
nắng
chọc thủng
oà máu
Bừng
nôi đất mảnh chiếu hoa tiếng hót
chào đời
giọt trống mái        tròn lăn
 

Trưa

Nốt ruồi son        triện ấn mặt trời
sâu vợi ẩn
xa khuất
chỗn kín khép hờ thớ lụa bạch
 
Phau phau ngọn bút tuyết        phẩy
tung.
 

Chiều

Đêm và ngày giao hoan
hoàng hôn ướt sũng
 
Lam nhoè
Hậm hực        cửa trăng        tình rượn
Chếch
Triều mặn        lay.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021