Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
thư toà soạn  mục lục
ban biên tập
Việt 1 /  Ðầu năm 1998 -  Số đặc biệt về Thơ

Chủ nhiệm:
Phan Việt Thuỷ

Chủ bút:
Nguyễn Hưng Quốc

Ban chủ biên:
Hoàng Ngọc-Tuấn, Thường Quán, Uyên Nguyên, Lê Văn Tài, Nguyễn Ngọc Tuấn

Ðại diện:
Hoa Kỳ:  Ngu Yên - Tel: (713) 524-6262
Pháp:  Dr. Bùi Doãn Khanh - Tel: (33) 1 4580 7211


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021