Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 3
Thơ "collage"

hai biến khúc từ mục kết bạn và nhắn tin

1. giáng kiều

Mai về hẻm phố
còn ai
trang thư mở một đời không tuổi
gốc hạnh đường
trăng đứng
hỏi
từ Giáng Kiều hoang
lạnh thảo trang
thành Tây trăng lạc phố
hoa biết tuổi về đâu
thảo điền sương
tây hồ lịch lịch
mông
lãnh
thu ba
 
Mai về hẻm phố
chừng nghe
hồ nhị
những nếp gấp phần đời
đã mất
đàn đi bước hoàng hoa
 
Mai
về lạc phố
Giang Đông không gặp
Nhị Kiều đâu
1 sớm
đàn Quyên ở lại đồng Nam
 
Mai
về phố thị
không hay
Hà Nội
Sài Gòn
bát hương đền thần xá
ngãi duyên đưa
lạnh
1 trở đường
 
Mai về phố thị
một hẻm trăng
tìm
hương không tuổi
độc thư
thư trung hữu nữ
vẻ trăng duyên những dáng Kiều
 
Mai về lạc phố
ương hoa
hoàng hôn biên ngoại trường giang sương
biết đâu
ly hợp
những ngày không
tìm
gặp
lại
lứa đời quen
thôi đã
 
Mai
về hợp phố
sẽ phần thư
chân dung vừa mới
đường xa đâu đó
hương ba
 
Ai về
mai
hẻm phố
tiên
1 bước xuống đờI
 
(12/08/98)
 
 

2. độc kiều

Người là ai
sao sống lại những hoàng hôn
1 trường giang khác
cuộc hồi hương
không định trước
nào ai
người độc bộ
hành trang cho phần đời còn lại
sau đường trăng goá phụ
đã về đâu bước lạc
đồng nội thị thành
1 sớm thiên cư
 
Người là ai
từ độ thu nào
ở lại đồng sương đứng
tiền đình hoa lạc
tận
không hay
 
Người từ đâu
Trường An nhã phố
Hà Nội Khâm Thiên
hoa lạc thanh lâu
nghiệp đàn kỹ nữ
nào nhị nào hồ nào trăng nào tuyết mai tâm sự
Tiền Đường đâu
ly hợp
giang ba
 
Người là ai
sớm mai sương
những thì hoa
cô tận
trăm năm không
gốc thàng tùng
 
Người từ đâu
biên đình giang ngoại
dáng đứng thiên thần
tuổi bình minh
một bước đổi đời
sao định số hàng thần
 
duyên
                lòng mỹ nữ
nghiệp
 
đâu đường thiên lý đâu bước giang hồ đâu chí lớn tứ thiên tài                                                                                 tuấn
người đâu
thôi
sao lạc
đứng âm đàn
 
Người là ai
bước đường cùng
trường thương lạc bộ
chiếu giường đâu
phẳng nếp đời trang
hoa đăng
thôi đã
 
Người từ đâu
thảo trang trăng nhã nhạc
thư lâu độc lạc
không minh đại trường thiên
 
từ                        tâm
hành  tâm sự        tài        định thân
thi                       số
 
nghe đâu
nghiệp lớn để đời
không phải vị thân
sao chia chánh phụ
nào đâu Lê
nào đâu Nguyễn
chỉ còn lại con người
và bước tiến về hướng bình minh
 
Người là ai
sao phải
đưa hùng tâm về địa các
đón đại lạc lại trường an
đâu đến ba trăm năm
thi đàn
mông
lãnh
tài hoa 1 chiếu trăng sương
 
(17/08/98)
 
 

ba biến khúc từ mục linh tinh

1. phương vị thời gian

Vựa quá khứ
vùng đen không đóm sáng
nhận đầy bao phương vật thời gian
người có hỏi 1 đời
chân phương
(miễn)
thời lâm hôn máy động
trắng đen
(hàng)
 
bán luôn đời quá lượng                                                bình rượu ngọc
nhận/cho                                                                   nhận xe đời
không ở 1 tuần hương                                                chở đủ vị thời gian
người chỉ có                                                              còn quả trứng
vùng tương lai phụ cận                                              còn người
chở đời sau                                                              quy chân/hoặc
theo giao động                                                        4 phương chiều trắng lạnh
thời sương                                                              đám trầu không
 
Cắt quá khứ
bánh chay không trứng
buổi tuần giao
sương giá không màu
vành khuyên hỏi 1 đời
chim
nóng/lạnh
luôn cho người
sương
cả sáng chiều sau
 
(05/07/98)

2. sinh nhật sương

Sau quá khứ
bình rượu ngọc trắng in sương
bảng vu quy còn mới
con chim vành khuyên buổi sáng
quay 4 phương máy động hàng hàng nhật hiện
luôn hỏi có không đóm sáng
người tự hỏi
buổi chiều
đặt khay trầu rượu lư hương và mâm quả màu tân hôn hương xế
còn không
phương vị thời gian
còn
vựa quá khứ
không chân phương
sẽ bán rẻ
để đời sau nhận cả
buổi giao thời
quả vị hai màu đen trắng
Tuần hương linh hiện                                                Thời không gian động
                tinh                                                                dịch
                ngọc                                                              sinh
                trứng                                                             nhật
                chim                                                              khứ
                người                                                             lai
                 ở                                                               sương
 
(05/07/98)
 

3. hỏi

Buổi sáng màu ngọc trắng
cắt hiện tại không hương
bánh sinh nhật không trứng
người hỏi đời chân phương
Theo xe chở mâm quả
lư hương và khay trầu
rau cải và tất cả
tuần chay ở thời sau
        Người tự cắt khuy đời                                Chim vành khuyên tự buổi
        chỉ may vành quá khứ                                đẻ trứng ở hàng sương
        còn trắng một tương lai                              sáng chiều sau luôn hỏi
 
Có còn màu thương không
hương mới đầy 1 vựa
máy động cả thời gian
người        -        xe hương liệu
đời           -         quay 4 phương
HỎI
chim        -         vùng nóng lạnh
rượu        -        trắng thời sương
(Bảng hương quy quá khứ
thời giao hôn hoặc sương
bán tự không bán tự
nhật tinh vu nhật tân)
(11/07/98)
Ghi chú:
Bài ‘hai biến khúc từ mục kết bạn và nhắn tin’ là hai bức collage thực hiện từ những mảnh chữ nhặt được trong mục ‘Kết Bạn’ và ‘Nhắn Tin’ trên báo Dân Việt số thứ Năm, 23/07/98, và bài ‘ba biến khúc từ mục linh tinh’ là ba bức collage thực hiện từ những mảnh chữ nhặt được trong mục ‘Linh Tinh’ trên báo Dân Việt số thứ Năm, 02/07/98. Tác giả sử dụng hoàn toàn các chữ và số có sẵn trong các mục ấy, và không thêm bất cứ vật liệu ngôn ngữ nào khác. Nguyên văn các mục ấy được chụp lại ở trang sau. Những chữ và số có gạch dưới là những vật liệu tác giả đã sử dụng.
Phụ bản 4: Nguyên liệu của "thơ collage" của Uyên Nguyên

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021