Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 3
Ðọc câu thần chú
Như con Hồ Ly vừa đọc câu thần chú
Em biến hoá liên hồi
Em giở đủ trò yêu thuật
để lọt vào mắt anh...
Em bước trở lại trong tranh
Rồi biến ra người thực
như Giáng Kiều đùa bỡn với Tú Uyên
 
Em cũng không biết mình là người thật, hay tiên?
Nhưng em chỉ biết một điều rất rõ
Là em yêu anh thật nhiều,
mà chưa bao giờ ngỏ…
 
Mỗi khi gặp anh,
Em như người ngộp thở...
Nên nhân loại muôn người,
em chỉ thấy mình anh
Em ngước nhìn những chiếc lá mới non, xanh
 
Mà cứ ngỡ là đôi mắt
đã nhìn em, một lần nào đó...
Cái nhìn thật sâu của lần đầu hội ngộ
Cái nhìn... đã để lại trong tim em
một tì vết, không lành…
 
Như con Hồ Ly đã đọc xong câu thần chú
Em sẽ phà vào anh, hơi thở ngải hương
Em nhất định bắt mất hồn anh
Kể từ hôm nay
Và mãi mãi sau này.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021