Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 3
Ta về ta tắm ao ta
Đừng cợt nhả
la cà
loài rong rêu sũng sóng
Đừng cợt nhả
ê a
lũ hải âu bể giọng
Đừng cợt nhả
tra rà
bọn dã tràng động não
Đừng cợt nhả
kiêu sa
thuyền khai sinh sông biển
Đừng cợt nhả
ba hoa
cái lưỡi phe ta liếm mặt trời hồng
Xin chút tự trọng:
tiếng sóng không bắt kịp tiếng lòng
- ở bọng trường sinh!
Aout 1998 Trouville / Deauville

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021