Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 3
Bữa nọ nghe đói
Bữa nọ, nghe đói, tôi nuốt trăng.
Con trăng, tựa chiếc bánh thánh dính dưới vòm miệng,
khô như viên thuốc nhức đầu, từ từ tụt xuống,
 
soi bày đường cuống họng,
đôi cánh khép trong lòng,
nỗi xôn xao kinh khủng của dòng máu côn trùng.
 
Bơ vơ, tôi toả sáng (mà vẫn tối với tôi),
thế nhưng, ở chỗ tối tăm đó ngó ra tôi thấy,
nhấp nhánh nơi xa những kẻ đã hớp các vì sao.
 
Nguyễn Đăng Thường chuyển ngữ
Chú thích: Gwyneth Lewis là một thi sĩ trẻ người Anh.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021