Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 3
Ngủ quên
dốc quán        cây                        cá lóc
        thức                ngã                        táp
khuya                        ngoài hiên        trăng
                chân bàn                lá                        rong trứng
ngủ                        sờ                        nở
                đứng        mặt giếng        nước
những tiếng la        những bàn chân        nhảy
                còn                ngủ                        bờ cỏ mạ
                kẹt                rớt                                nhón
                trên rừng                ngoài đường                chân
bóng                                đất                sương
                tối                màu                lạnh
trèo lên                ôm                        ướt
                bộ                hạt thóc                vai xuồng
                gõ mun        ngủ                         nằm thở
con dế mọi                rắn nước                đóm
                thở                cắn                        giấu đèn
phồng                        đuô                        che mặt
                đôi                khoanh tròn                ngủ
                cánh mỏng        trong ổ                        quên

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021