Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 3
Thơ
 

vòng dân gian

 
Có một ngày
sau cơn mưa
 
Ngày chim câu
người nông dân làm
tình
đụn rơm ướt
 
ngày đồng dao
trăng
dung dẻ
hát,
 
ngày Lý Ngư
làng Hồ
vọng
nguyệt,
 
ngày Hứng Dừa
hoạ sĩ già
khoắng
bút,
 
ngày Tố Nữ
Hàng Trống
lộng
che,
 
ngày thiên lý
bướm
cúi đầu, bên
hoa.
 
Tôi biết
có một ngày
sau cơn mưa,
 
nếu anh tin
hãy giở trang lịch
 
 

vợ

bướm đồng khánh


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021