Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 3
Hừng xuân
 
Thổi bay một ngọn lông tơ
nắng sớm theo trời đi miết
bóng lay xiêm vũ dưới hồ
Thiệt mà chim cu rúc cù cu
hừng xuân gọi tình ơi ới
thèm nhau ba vạn sáu ngàn
thăm thẳm mây bèo trạnh lối
Mơ quên đường thắm thiết duyên
ngùi nhớ trưa hồng da rám
trái rưng rưng chín đỏ nguyền
má môi xin về ngõ chạm
Bím thắt hoa sáng rỡ cười
khoe xưa đều tăm tắp ngọc
một bền nên tốt nên tươi
hồi sinh cõi bồng đạm nhược.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021