Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 3
Không dấu
 
liệng dấu cười qua cửa
đứt mạch lời
khuya
khàn dấu khóc
triền trăng
gỡ ít miếng
thả theo dòng
lấp lánh nỗi nhọc nhằn
điếng nước
liếm mặn dấu hỏi
giấc ứa
hớp ngụm hồn nhiên
nhả vào dấu tối
lượm lại mớ tuổi cuối
chuyến về
vẫn ngồi sau tóc
lặng
đuối tim

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021