Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 3
Lối ra biển
 
hoa có hẹn với mùa
phải nở
tôi chẳng hẹn với đời
vẫn thở
trùng trùng cây rừng tôi không tìm em nữa
lối ra biển thật gần
 
đàn én từ mùa đông
bay ra
ngàn đường sáng tạo
mùa hoa gạo
mùa hoa gạo
sao cứ mãi lạ lùng
trời bên sắc đỏ
trời xanh vô cùng
 
sóng gửi vào bờ
trùng trùng
tín hiệu trắng
vỡ tan
phẳng lặng
vỡ                           tan
phẳng lặng
vỡ                                                                                 tan
 
tô                                    ôm                                    đàn
ôm                                                                                 biển
 
(12.8.98)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021