điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Ông Phật nhỏ | Cõi Niết-bàn

 

Ông Phật nhỏ | Cõi Niết-bàn
mỗi tấm 91.5cmX122cm, giấy, cắt dán trên gỗ (2011)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018