điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
nơi kí ức bị gạch, xoá

 

nơi kí ức bị gạch, xoá
sơn dầu & chất liệu hỗn hợp, 10x24in (3/2012)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018