điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
kí ức ngày 30 tháng tư 1975

 

kí ức ngày 30 tháng tư 1975
sơn dầu trên bố, 24x30in, tháng 4/2012


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018