điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Máu goè

 

Máu goè
sơn dầu trên bố, 14x20in (tháng 6/2012), cảm hứng từ bài thơ “MÁU GOÈ LÀ GÌ?” của Nguyễn Viện


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018