điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Mùng Một Tết Tây 2013

 

Mùng Một Tết Tây 2013
sơn dầu với phấn màu trên bố, 18x26in, ngày 01.01.2013


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018