điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Cái xương cá của Nguyễn Viện

 

Cái xương cá của Nguyễn Viện
màu nước và vật liệu hỗn hợp trên giấy, 10”x14” (6/2016)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018