điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Những tiếng oan sau bàn thờ [Voices Moaning Behind the Altar]

 

Những tiếng oan sau bàn thờ [Voices Moaning Behind the Altar]
Acrylic on canvas. 96”x60” (1993)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021