điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Những mảnh áo trong biển đông

 

Những mảnh áo trong biển đông
Acrylic on clothes, 66”x50” (2015)

“Tôi vẽ trên những tấm áo kết lại với nhau, trùng trùng lớp lớp kề bên nhau, như thể ghi dấu lại cuộc hành trình vượt biên của nhiều người Việt Nam cố gắng vượt thoát cộng sản. Tôi nghĩ, những mảnh áo ấy rất cô đơn, nhất là những mảnh áo của các phụ nữ bị lột ra quăng xuống biển, vì chúng sẽ vĩnh viễn không tìm lại được chủ của chúng.”


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021