điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Bìa "Văn Học Hiện Ðại và Hậu Hiện Ðại..."

 

Bìa "Văn Học Hiện Ðại và Hậu Hiện Ðại..."
Digital Composition - 2001

Ðể thực hiện mẩu bìa trên, tác giả đã đặc biệt lưu tâm đến tính phi cân phương và tính đa tầng trong cấu trúc đồ hoạ.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021