điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Bốn mẩu bìa tạp chí
Bốn mẩu bìa tạp chí
Bìa VIỆT 5 - Digital Composition - 2000

Ðể thực hiện các mẩu bìa trên, tác giả đã đặc biệt lưu tâm đến tính cách nhất quán trong cấu trúc đồ hoạ. Tuy mỗi số báo có một chủ đề khác nhau, tính cách nhất quán này sẽ tạo được một cảm quan nhất định về đường lối thẩm mỹ của tạp chí.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021