điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Chân dung Diễm Châu [bộ 4 bức]

 

Chân dung Diễm Châu [bộ 4 bức]
Bộ chân dung này được trích ra và biến tạo bằng kỹ thuật đồ hoạ điện tử từ một tấm hình do Hoàng Ngọc Biên chụp tại tư gia ở Sài Gòn vào tháng Giêng năm 1975. Trong tấm hình ấy, có mặt Diễm Châu, Hoàng Tân Nhân, Hoàng Tân Dân, Nguyễn Thu Hồng và một người bạn Nhật qua Việt Nam để tìm gặp Hoà Thượng Thích Mãn Giác (1929-2006)...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021