điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Ngệ-thuật của Hoàng Ngọc Biên / The Art of Hoàng Ngọc Biên : 3. Ngoại-ô/Suburb

 

Những kì trước / Previous issues:

 

 

Tranh số Ba/Work Three, Ngoại-ô/Suburb, 2001. Kĩ-thuật/Medium: Vi-tính/Digital.

 

Tác-fẩm Ngoại-ô của Hoàng Ngọc Biên cho chúng ta liên-tưởng tới những tấm-tranh thuộc trường-fái Biểu-hiện của Đức — có hoà-hợp mạnh và táo-bạo. Đó là cảm-xúc nồng-nàn để thoả-mãn nhiệt-tình và cũng là thước-đo trí-tuệ ước-ao tiến về jải-thoát. Đó cũng là những điểm ta thấy trong tranh của Nhóm Kị-mã Xanh với những ngệ-sĩ tiên-fong như Kandinsky, Klee, và Marc.

Biên đã zùng kĩ-thuật vi-tính chuyển hóa những í-niệm trên một cách tuyệt-vời. Ngoại-ô có những nét đen vạm-vỡ ngang zọc trên một không-jan sáng trưng với mầu xanh của lá cây, đỏ như máu, và đậm-đà như ánh vàng cam. Chúng tượng-trưng cho sinh-lực zồi-zào, đang mê man đối-thoại với nhau. Trong khi ấy zường như có một hành-tinh thấp-thoáng nhô lên — zập-zềnh và nhảy nhót.

Tác-fẩm Ngoại-ô của Biên không nhằm chỉnh-đốn lại tính ảo trong truyền-thống hội-họa Tây-fương. Nó cũng không xiển-zương kĩ-thuật sáng-tác của thời-đại mới. Tóm lại, nó chỉ cho ta thấy cái tài nắm bắt và trình-bày một cảm-quan mới lạ — tuôn ra lưu-loát, tự-nhiên.

 

Hoàng Ngọc Biên’s Suburb reminds us of the German Expressionist paintings — powerfully displayed with bold and contrast harmony. The sensuousness that touches the heart and mind; the tempestuous torments in need of liberation are those even familiar to the Bleue Reiter (Blue Rider) movement championed by Kandinsky, Klee, and Marc.

Biên has exquisitely maneuvered to transpose such visual concepts and feelings by digital technique. The painting shows powerful and sensitive black lines superposing an illuminated field peopled with dots in green, red, and orange so that various modes of intensity could parley, indifferently to a rising planet; which is moving up or moving down — or both — to provoke a jolly dance.

Suburb neither redresses the illusion of traditional painting in Western culture, nor does it promote a new technology. It simply commands and releases a new sense of fluidity.

 

 

-------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021