điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Ngệ-thuật của Hoàng Ngọc Biên / The Art of Hoàng Ngọc Biên : 4. Vũ-khúc/Dance

 

Những kì trước / Previous issues:

 

 

Tranh số Bốn/Work Four, Vũ-khúc/Dance, 2000. Kĩ-thuật/Medium: Vi-tính/Digital.

 

“Thuỷ-ngân” lăn. Lăn qua lăn lại hết chỗ này tới chỗ khác. Có ai khiêu-vũ được như “Thuỷ-ngân” không? Zù có tài vũ tới cuồng-nhiệt hay hoà-hài cũng không thể nào vũ được như kiểu “Thuỷ-ngân”. Ấn-tượng “Thủy-ngân” lăn khắp đó đây trong tác-fẩm Vũ-khúc của Hoàng Ngọc Biên gợi cho tôi tới hình-tượng mĩ-lệ trong kính vạn-hoa, không fải bức tranh này chỉ cho tôi thấy những jòng bạc mà còn những thiên-hình, vạn-trạng lung-linh của chất-lỏng.

Khi xem tác-fẩm Vũ-khúc tôi thấy hiện ra một cơ-cấu bao gồm rất nhiều phần fức-tạp quyện lại với nhau trở thành con suối đồng, đồng thau và vàng nóng chảy để vươn tới bản-thể cao hơn, nôm na gọi là “đời mới”.

Tôi đã thấy bức tranh Khoả-thân Xuống Gác của Duchamp, và những tác-fẩm linh-động như thế của nhóm ngệ-sĩ Í thuộc trường-fái Tương-lai, nhưng tôi không cảm thấy thoải-mái bằng khi tôi “đứng trước” Vũ-khúc của Biên. Tôi chợt thấy một khát khao đang zâng lên trong lòng và trí-tuệ tôi. Đó là hình-tượng “vạn-hoa” của bức tranh đang biến thành cái gối cho tôi tựa đầu, và rồi tôi thì thầm: “Nhảy đi con! Nhảy thật thanh-bình và thật iêu-thương!”

 

“Mercury” rolls. It twists and turns around alien substances. Can one dance like mercury? Neither with such intensity nor with such elegance! That “Mercury” rolls with its many paths in Hoàng Ngọc Biên’s Dance gestures a kaleidoscopic vision that does not only reveal its silver streams but transfigures and develops endlessly by way of fluidity.

When I am looking at Dance, I see a conglomeration of spectacular substances fittingly in a slow moving current of molten gold, brass, and bronze magically brewed up to becoming-being or in plain language “a new life”.

I have seen Duchamp’s painting, Nude Descending Stair Case, and the works of Italian Futurists, but never did my mind feel so much at home as I am in front of Biên’s Dance. Immediately a desire enveloping my heart and mind transforms into a pillow with the constructs of Dance on which my head would rest, and I say “Baby! Now you can dance with Peace and Love!”

 

 

-------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021