Dân gian Mễ-tây-cơ
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bốn bài corrido  (thơ) 
Valentina, Valentina, / tôi muốn nói với em / một cảm xúc chi phối tôi / và khiến tôi đến với em. // Họ bảo để được em yêu / một tai hoạ đang rượt tôi... | ...Thò tay xuống thắt lưng, / hắn rút một khẩu súng, / nhắm Rosita tội nghiệp, / bắn đúng ba phát... | Hát nhiều bài quá / giọng tôi bơ phờ, / nhưng chuyện mới xảy ra / được nhiều người nhắc đến: / một vĩ nhân đã chết... | Vậy là đã 3 chập / cái đẹp hiện hình... [Bản dịch của Đinh Linh]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018