Artaud, Antonin
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Để vứt bỏ sự phán xử của Chúa  (kịch bản) 
Ở đâu bốc mùi phân / ở đó có mùi tồn sinh / Con người lẽ ra có thể đã không ỉa / không mở hậu môn, / nhưng nó đã chọn việc ỉa, / như nó đã chọn sống / thay vì cam chịu sống mà như chết... [Bản dịch của Nguyễn Thị Từ Huy, có kèm băng thu âm nguyên tác qua giọng đọc của Antonin Artaud]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018