Dávila, Amparo
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Món ăn thượng hạng  (truyện / tuỳ bút) 
Khi tôi nghe mưa vỗ vào cửa sổ, những tiếng gào của chúng lại trở về với tôi. Những tiếng gào ấy cứ bám vào da tôi như những con đỉa. Cao độ của những tiếng gào tăng dần lên như cái ấm nước càng lúc càng nóng và nước bắt đầu sôi. Và tôi còn thấy cả những đôi mắt của chúng, nhỏ xíu, đen bóng như những hạt cườm, trồi ra khỏi hốc mắt khi chúng bị nấu chín... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018