Vinci, Simona
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Một trò chơi của trẻ con  (tiểu thuyết) 
... Tờ báo in trên giấy láng khổ lớn với màu sắc rực rỡ. Ảnh đàn ông với đàn bà. Trần truồng như nhộng. Bọn đàn bà có cái tam giác lông lá ở giữa cặp đùi. Dưới chùm lông là cái khe, như trái cây bị chẻ đôi... [Nguyễn Đăng Thường trích dịch & giới thiệu] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018