Huidobro, Vincente
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

NGHỆ THUẬT THI CA  (thơ) 
[NGÀY GIỖ ĐẦU TIÊN NHÀ THƠ DIỄM CHÂU (1937-2006)] Thơ như một chiếc chìa khoá / Mở nghìn cánh cửa. / Một chiếc lá rơi; cái gì chợt bay qua; / Hãy để tia mắt sáng tạo nên vạn vật / Và tâm hồn người nghe run rẩy với lời thơ... | ... Niềm lo âu có thực, vâng. / Cũng có thực như sự tuyệt vọng / tội ác / hay thù hận. // Tiếng nói của nhà thơ sẽ nói cho ai!... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn, Hoàng Ngọc Biên, Nguyễn Phan Thịnh và Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018