Tư Cầu Mống
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Diễn viên xuất sắc nhất năm 2010  (đối thoại) 
[CHUYỆN NĂM MỚI] ... Diễn viên chính đã mặc đồ complê Tây cùng đoàn tùy tùng tới hiện trường là một cái sân đất bằng phẳng (chớ không phải là một đám ruộng bùn lầy!). Sau đó, diễn viên chính đã mặc trang phục quần áo nâu, vẫn còn mang nguyên giày da bóng nhoáng (hàng ngoại), đóng vở tuồng cày trên sân đất (cho khỏi dơ chân!)...

Iu thì cứ iu, toáng thì cứ toáng, nhưng chớ có toáng trậk lấk!  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Ông Minh ơi, tình cảnh đoã ê chề rồi, moà ông coòng xúi “Đừng iu cô Qoảng”! Ông Vũ ơi, lồm eng chi moà loạ rứa? Iu thì cứ iu, toáng thì cứ toáng, nhưng chớ có toáng trậk lấk! Em nó hổng phê đao!...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018