Chu Trọng Nghĩa
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

“Khách sạn California”, một bản dịch rất hay  (đối thoại) 
[DỊCH THUẬT] ... Bản dịch của bạn Lê Cao Phong giúp tôi hiểu đúng bài hát, và ý nghĩa của bài hát trở nên rõ ràng, chứ trước kia tôi cứ hiểu láng máng mơ hồ những chỗ đó nên cứ ấm ức. Hiểu đúng rồi thì lại càng thích hát bài này hơn...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018