Carter, Martin
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ngày thứ tư của một cuộc tuyệt thực | Đây là thời hôn ám, hỡi em yêu  (thơ) 
... Đây là đêm Giáng Sinh, một đêm tháng Mười Hai, / Chúng tôi nhìn nhau, xem bạn mình đánh dấu thời gian trôi qua như thế nào. / Hôm nay vợ tôi mang cho tôi lá thư của một chiến hữu. / Tôi đã giấu nó trong ngực để bọn cảnh vệ khỏi thấy. / Chúng không thể biết tim tôi đang đọc chữ “Dũng cảm”! / Chúng không thể chiêm bao thấy da tôi đang chạm vào chữ “Đấu tranh”!... | ... Đây là thời hôn ám, hỡi em yêu. / Đây là mùa của sự áp bức, thép đen, và nước mắt. / Đây là cuộc liên hoan của súng đạn, lễ hội của niềm thống khổ. / Khắp nơi là những khuôn mặt người căng thẳng và lo lắng. / Ai đang bước đến đây giữa đêm đen? / Gót giày đinh của hắn giẫm nát những thân cỏ mềm / Đó là kẻ mang sự chết, em yêu ơi, kẻ xâm nhập lạ mặt / Đăm đăm nhìn em ngủ và nhắm bắn vào giấc mơ em... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018