Luỹ
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ngọn lửa Việt Nam  (đối thoại) 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Hôm nay chúng tôi ngồi đây / Cách xa quê hương vạn dặm / Nhìn về Sài Gòn, nhìn về Hà Nội / Trong lòng như có muối xát / Đường Sài Gòn bốc lửa / Phố Hà Nội sục sôi / Những tiếng hô vang vang, dội vào bốn ngàn năm lịch sử...

Về một quyển sách  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN HOÁ] ... Nói như tác giả, “Khổng tử chỉ học 2% văn hóa Việt!” Vậy sao ông ấy biết phát triển thành một tư tưởng triết học lừng lẫy làm trụ cột, nền tảng cho Trung Hoa? Ngược lại người Việt sở hữu một nền văn hóa cực kỳ tốt đẹp tự ngàn xưa mà sao ngày nay vẫn còn lẹt đẹt so với xóm giềng?...

Tranh luận với “nhà khảo cứu lịch sử” Du Miên  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN HOÁ] ... Buổi thảo luận đến đây đã hỗn loạn, mình cũng chán ngán ra về. Trộm nghĩ một “nhà khảo cứu lịch sử” mà mang tâm thái hận thù như thế với đối tượng khảo cứu thì những gì viết ra có còn khách quan? Kết thúc buổi ra mắt sách: Một cuốn sách mua về, chưa đọc, nhưng chắc không còn hứng thú để đọc. Ôi! Khảo với cứu, thảo với luận!...

35 năm đã qua... [thư gửi chị]  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Sợ hãi đổi thay (bị hù doạ bởi hình ảnh của bạo loạn) chỉ kéo dài sự bình yên giả tạo trong mòn mỏi tuyệt vọng đợi chờ. Xã hội thời hôm nay chuyển biến cực nhanh, chỉ cần một bước lỡ, một bước chậm là khó lòng bắt kịp với thế giới ngày mai, là vĩnh viễn tụt hậu. Dân chủ (bản chất là/xây dựng trên “hoà bình”) thật ra không có gì ghê gớm và không phải là nguyên nhân dẫn tới bạo loạn, mà cơ bản đó chỉ là luật pháp nghiêm minh, công bằng, và quyền được nói của người dân...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018