Genet, Aude
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nhà xuất bản Việt Nam vật lộn để phát hành được những tác phẩm kinh điển phương Tây  (đối thoại) 
[TƯ TƯỞNG & CHẾ ĐỘ KIỂM DUYỆT] ... Tiêu đề tác phẩm “Democracy in America” [“Nền dân chủ Mỹ”] của tác giả người Pháp Alexis de Tocqueville không được duyệt tại Việt Nam, vì thế, nó được xuất bản dưới một cái tên khác. Khi Nhà xuất bản Tri thức tại Hà Nội phát hành tác phẩm này ba năm trước đây, nó không đề cập tới chữ “dân chủ” ở tiêu đề. Tác phẩm đã mang tên “Nền dân trị Mỹ” [“Governance of the American people”]!...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018