Adams, Sean
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những đổi mới nho nhỏ  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi bị rối trí. Khi căn hộ của tôi đã được chia thành vô số phòng nhỏ, thì phải chăng điều này có nghĩa là, lúc đã đi xuyên qua khung cửa thứ ba-mươi-sáu-ngàn-bốn-trăm-hai-mươi-tám để bước vào cái phòng có cây đèn Victoria cũ kỹ, nếu tôi xoay lại và bước ra xuyên qua khung cửa đó, thì phải chăng cái phòng tôi bước vào sẽ chính là cái phòng tôi vừa bước ra (phòng trống số ba-mươi-sáu-ngàn-bốn-trăm-hai-mươi-tám), hay nó sẽ là một phòng khác... [Bản dịch của Lê Trung Tự] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018