Hoàng Linh Vương
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tiếng tru  (thơ) 
Vầng trăng có tội tình gì / mà mỗi lần hiện ra / thì chúng lại tru lên // Lại cứ mỗi buổi sáng / khi tay vừa vịn vào chiếc guidon / và xe vừa kịp kút-kít đầu ngõ / là thấy những cái mũi / những cái tai / dzỉnh lên...

Đảng Cộng Sản là gì mà sao các em ghét thế?  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ & TỘI ÁC] ... Căn phòng toàn mầu xanh cứt ngựa / cùng mầu xám / chỉ có hai chiếc áo mang mầu trắng / ngây thơ / dõng dạc / mở hai trái tim tinh khôi / “tôi... yêu nước / tôi... yêu dân tộc tôi / tôi chỉ chống Đảng Cộng Sản...”

gió Tiền trăng Vệ  (thơ) 
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... mười năm không ngờ / tự vươn sau cơn đột qụy hẳn mình đồng da sắt / tâm hồn chẳng màng tâm hồn / thể xác không dung thể xác / và trái tim titan...

Đốt lửa di cư  (thơ) 
... Xin chụm một nén hương dâng lên / cầu nguyện cho bà / ở thế giới bên kia / (không phải là thiên đường cộng hoà xã hội chủ nghĩa) / không gặp phường thảo khấu bám theo / không chung chạ với láng giềng tồi / để bà đừng / thêm một lần nữa / đốt linh hồn / di cư...

Những ngày nhá nhem  (thơ) 
... Ánh chiều vàng về phiền muộn / trời bắt đầu nhá nhem / tối như đêm ba mươi / của tháng tư mùa xuân năm nào...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018