Friedman, Jeff
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đường tắt  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi đi xuyên qua mê lộ của những căn lều và những hàng quán, nhìn thấy những người đàn ông và phụ nữ có những chiếc cổ dài giả làm những con hươu cao cổ, và những con hươu đang rút ngắn cổ lại để giả dạng làm người, và những con chim kim tước biết coi chỉ tay... [Bản dịch của Lê Trung Tự] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018