Tiểu Thư
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Michiyo Phạm Ngà: Phát biểu ý kiến, hay gây hấn?  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ GIỚI TÍNH] ... Trai Việt, hãy nhớ rằng vẻ e ấp và sự thinh lặng của gái Việt nhiều khi chất chứa những phê phán nhiều gai góc hơn những gì Michiyo nói. Gái Việt, hãy nhớ rằng khép nép và chấp nhận không giúp cho người đàn ông của mình đáng yêu hơn. Đừng trách Michiyo nói khó nghe, mà hãy trách thực tại không tốt đẹp Michiyo nhìn thấy...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018