Dalí, Salvador
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

“Đã đến lúc gọi bánh mì là bánh mì và rượu vang là rượu vang”  (nhận định mỹ thuật) 
... Các họa sĩ hiện đại đã hầu như hoàn toàn đánh mất truyền thống kỹ thuật của người xưa, chúng ta không còn làm được những gì chúng ta muốn làm nữa. Chúng ta chỉ làm “bất cứ thứ gì chui ra từ chúng ta.” ... [Bản dịch của Nguyễn Đình Đăng] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018