Deminski, Carol
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những con chuột nhắt  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Deminski, Carol Tôi nằm trên giường. Mắt mở thao láo. Tôi nghe toàn là tiếng chuột nhắt chạy sột soạt ngang qua sàn nhà. Chàng đã không gọi cho tôi nhiều ngày nay. Tôi cũng không gọi cho chàng. Tôi nghe một tiếng lách cách và tưởng tượng một chú chuột con đang gặm nhấm sợi dây điện phía sau chiếc tủ đựng quần áo… [Bản dịch của Lê Trung Tự] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018