Trần Sáng
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thư Trần Sáng gửi nhà văn Trần Đức Tiến  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] ... Tôi, Trần Sáng, là người đã viết bức thư mang tít “@TXB: HÈN!”, chứ không phải là TXB đã viết thư cho ông vừa rồi. Nhà văn TĐT đã hiểu trật ký hiệu @ rồi đó. Có vài sai sót khi bài chỉ ghi tít là “@TXB: HÈN!”. Đây là lỗi kỹ thuật, có lẽ do mạng của nhà thơ Inrasara trục trặc, nên xảy ra sơ suất trên...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018