Thu Hà
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Lolita - bản dịch Dương Tường: Giải Dịch hay Dịch Giải?  (đối thoại) 
[DỊCH LOẠN] ... Người Việt trẻ không còn dốt ngoại ngữ như các thế hệ cha anh, và các bản “dịch loạn” đang và sẽ bị các thế hệ trẻ đưa về đúng giá trị thật của nó – là trong sọt rác. Nhưng họ - những người Việt trẻ của tương lai ấy – sẽ nghĩ thế nào về tư cách của một số người cầm bút tiền nhân? Niềm tin nào cho họ trong một thế giới dựa trên các giá trị giả dối?...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018