Mạc Vấn
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nguyễn Viện ‘viết lại Truyện Kiều’  (đối thoại) 
[ĐỌC VĂN] ... Là tả thực mà không hẳn là thực. Là ảo mà cũng chưa hẳn là ảo. Là kết án nhưng không ra kết án. Là giễu nhại nhưng không phải lúc nào cũng giễu nhại. Và hẳn nhiên là tục nhưng không hẳn tục. Tác giả có vẻ như một nhà ảo thuật. Người xem biết là xạo đó nhưng vẫn cứ trố mắt ra mà xem...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018