Võ Thị Mai
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

García Márquez và tác phẩm cuối đời  (đối thoại) 
[GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (1927-2014)] ... Khi nói về quá trình sáng tác, Márquez cho nhà văn Mendoza biết, thời gian từ khi ý tưởng xuất hiện đến lúc hoàn thành tác phẩm thường là mười lăm năm hay lâu hơn nữa. Nếu được hỏi về quyển Hồi ức... hẳn ông cũng trả lời tương tự, rằng đã ấp ủ đề tài cô đơn ở tuổi già suốt bao nhiêu năm dài. Chỉ phiền là tác phẩm ra đời nhầm thế kỷ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018