Vaughn, Michael J.
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Phỏng vấn Thi Vương Charles Simic: Thế giới, những cái đẹp và những cái ác của nó  (phỏng vấn) 
Charles Simic: Tôi là một anh chàng bi quan vui vẻ. Cuộc sống rất tuyệt vời, thế nhưng chúng ta bị bủa vây bởi những thảm kịch mỗi ngày, nếu không của ta thì của tha nhân. Tôi để cho độc giả tự suy luận qua từng bài thơ. Tôi chỉ tường thuật lại cảm giác của riêng tôi về thế giới, những cái đẹp của nó và những cái ác của nó... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018