Phan Huy
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thơ vài câu  (thơ) 
... Đất nước những móng tay / bẩn / (vàng)... | ... Rạ chết / Người lổ đổ / Hồng lổ đổ / Cờ chung / Màu cờ... | - Sao bọn bán nước đứng đầy khán đài thế kia? / - Họ chờ Bác cho thêm huấn dụ đấy ạ / (sắp trắng)...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018