Buzzati, Dino
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Trả thù  (truyện / tuỳ bút) 
Hắn ở hải ngoại, rất xa, hắn nhận được ba cái điện tín. Hắn mở cái điện tín thứ nhất ra: người ta đã đặt chất nổ phá nát căn nhà của hắn. Hắn mở cái điện tín thứ hai ra... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018