Pessoa, Fernando
tiểu sử &  tác phẩm 

FERNANDO PESSOA (1888-1935), một mình ông, là cả một nền văn chương Bồ-đào-nha của thế kỷ XX. Bởi, ngoài bút hiệu là tên thực của mình, ông còn viết với không dưới.. bảy mươi hai (72) «dị danh»(heterónymos), trong đó nổi bật những tên tuổi như Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, C. Pacheco,… Tất cả các tác giả này đều có những dáng vẻ độc đáo, rất khác ông về tính tình, suy tưởng, bút pháp và cả tiểu sử nữa, vì, quả thực ông đã «cho biết» thật tỉ mỉ tiểu sử của từng người, hơn cả một kịch tác gia xây dựng những nhân vật kịch của mình… Xin xem bài thơ "Tiệm thuốc lá" của Álvaro de Campos do Diễm Châu dịch, có kèm phần giới thiệu chi tiết tiểu sử của Fernando Pessoa.

tác phẩm

Một tự truyện không sự kiện [đoạn 1]  (truyện / tuỳ bút) 
[Kỷ niệm ngày sinh Fernando Pessoa (13.6.1888)] Một ngày nào đó trong tương lai, khi những người khác đọc thấy điều gì tôi viết trong cuốn sách dành cho khách lữ hành, mà điều ấy cũng có thể giúp họ mua vui trên bước đường của họ, thì tốt. Nếu họ không đọc nó, hoặc nó không giải khuây được họ, thì cũng tốt thôi!... [Bản dịch của Nguyễn Hoàng Tranh và Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Một tự truyện không sự kiện [đoạn 202]  (truyện / tuỳ bút) 
[...] tất cả sẽ ra đi trong mùa thu, tất cả trong mùa thu, trong sự lãnh đạm dịu dàng của mùa thu... [Bản dịch của Nguyễn Hoàng Tranh và Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018