Brophy, Kevin
tiểu sử &  tác phẩm 

Kevin Brophy giảng dạy về nghiên cứu và sáng tác văn chương tại Deakin University, Victoria, Úc. Ông là đồng sáng lập viên kiêm chủ bút tạp chí văn học Going Down Swinging. Ông đã xuất bản nhiều tập truyện ngắn, tie63u thuyết, thơ và tiểu luận. Trong số đó, những tác phẩm được biết đến nhiều nhất là hai tập thơ Replies to the Questionnaire on Love (1992) và Seeing Things (1997); cuốn tiểu thuyết Visions vào chung kết giải Vogel 1988; và cuốn chuyên luận Creativity: Psychoanalysis, Surrealism and Creative Writing (1998).

tác phẩm

Bốn tuổi  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi đi dạo cùng Nerida, một bé gái bốn tuổi... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018